Contact

Het secretariaat van de Vereniging IT-Notaris wordt verzorgd door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Secretariaat Vereniging IT-Notaris
Postbus 16020
2500 BA Den Haag
T 070 3307220
E info@verenigingitnotaris.nl

Contactpersonen

Verenigingsmanagement: Margo Verhees, 070 3307136
Ledenadministratie: Riina Hendriks, ledenadministratie@verenigingitnotaris.nl
Permanente educatie: Shirley Akloe, pe@verenigingitnotaris.nl
Bijeenkomsten en workshops: Jitske de Jong, cursussen@verenigingitnotaris.nl